Smed

26.12.2017 kl. 10:48
I serien om gamla hantverk presenteras här smedens arbete. I dag är det möjligt att utbilda sig till smed vid Axxell, Karis både som ung och som vuxen. Se också artikeln om kolframställning, eftersom en förutsättning att kunna fungera som smed är att man har tillgång till kol i sin ässja. Projektet finansieras via bidrag från Svenska kulturfonden.

Smeden var en viktig person i det gamla bondesamhället. Det fanns inga butiker där man kunde köpa redskap och reservdelar. Smeden tillverkade alla de föremål av metall som behövdes i det dagliga arbetet. Han sysslade med både nyproduktion och reparationer. Exempel på föremål som tillverkades i bysmedjan är hästskor, plogbillar, harvpinnar, skäror och liar. Den metod som användes kallas varmsmide med ässja, hammare och städ.

I ässjan hettas järnet upp till lämplig temperatur och sedan bearbetar man järnet med hammare. släggar, dornar och sänken till den form man vill ha.

Idag kan man få utbildning till smed i Karis vid Axxell. Smedens yrke har i dag blivit mer en fråga om konstnärlig verksamhet. Om du är intresserad kan du avlägga en grundexamen inom hantverk och konstindustri och bli Artesan, metallsmed. Utbildningen försiggår i Axxells smedja i Lokstallet invid järnvägsstationen i Karis.

Man får lära sig att tillverka, reparera och underhålla verktyg och redskap. Dessutom ingår det möjlighet att syssla med konstsmide. Man koncentrerar utbildningen på olika smidestekniker, värmebehandlingar, ytbehandlingar och identifikation av olika material. I arbetsmomenten ingår svetsning, lödning, plåtarbeten samt användning av olika maskiner och verktyg för metallbearbetning. Marknadsföring och prissättning av produkter är också viktiga ingredienser i utbildningen. Internet: http://www.axxell.fi

 Här är några bilder på föremål som tillverkats vid utbildning av smeder vid Axxell:

Göran Fagerstedt