Grabbes kanal

Här finns aktuell information om händelser i bildform gällande Grabbes kanal.
Läs mer om kanalen här!

2019

Föreningen har igen tagit hand om kanalen under året. I september har kanalen rensats av vår verksamhtsassistent Birgit Sjöblom.

 

Regnvatten från Kroggårdsvägen rinner in i kanalen från dagvattenledningssystemet och infiltreras i marken, enligt uppgift från Raseborgs stad av Guy Westerholm som är driftchef på Raseborgs Vatten. Kanalen har således en nutida användning, vid sidan av att vara ett fornminne.


2016 - 2018

Ett avtal om underhållet av kanalen har ingåtts med Sysselsättningsavdelningen vid Raseborgs stad.

 

2015

Årets andra talko ordnades 15 juli 2015 kl. 17.30-18.45. I arbetet deltog Auli Kari, Stig-Göran Sjöblom, Andrea Blomberg-Allén, Jari Allén och Göran Fagerstedt..

Årets första talko vid kanalen ordnades den 2 juni 2015 med sex deltagare:Auli Kari, Stig-Göran Sjöblom, Inger JanssonAndrea Blomberg-Allén, Lars Wernér och Göran Fagerstedt.

  

2014

Den 10 juli 2014 kl. 16-18 ordnades den andra talkon vid  kanalen. Gräset klipptes, häcken ansades och den nya informations skylten sattes upp. Ett stort tack till  alla som deltog! På bilden till höger syns Andrea Blomberg-Allén med Emma, Oskar och Sara, samt Lars Werner, Auli Kari, Jari Allén, Stig-Göran Sjöblom och Inger Jansson. Foto: Göran Fagerstedt.

     

 

Den 7 maj 2014 kl. 16.00 - 17.00 ordnades årets första talko vid Grabbes kanal. Kanalen städades efter vintern. Tack Andrea Blomberg-Allén, Auli Kari, Inger Jansson, Lars Werner, Stig-Göran Sjöblom och Rita Isaksson.

 

2013

Den andra talkon ordnades den 2 oktober 2013
?
Gräs och sly rensades och häcken klipptes. Deltagare: Rita Isaksson, Auli Kari, Stig-Göran Sjöblom,
Lars Werner och Göran Fagerstedt. Värdinnan Regina Heerman ordnade med kaffe och tilltugg.

Årets första talko ordnades den 10 juni 2013 kl. 16-18 med sex deltagare. Nu är kanalen redo för sommaren!

?     ?

Lars Werner, Andrea Blomberg-Allén och Auli Kari krattar. Dessutom deltog Jari och Oskar Allén samt Göran Fagerstedt.

2012

Två talkon ordnades under 2012 , den 21 augusti och 10 november. 

Löv krattades lördagen den 10 november 2011.

?    ?  ?

Första bilden visar området före talkon. Andra bilden själva arbetet och tredje bilden slutresultatet. Ett stort tack till alla som deltog!Tisdagen den 21 augusti 2012 gjordes en första rensning av Grabbes kanal i Kroggård,

Här är bilder som visar området i augusti före

?     ?

och efter rensningen:
 ?    ?

Här är det effektiva talkogänget:

?

Styrelsen för Karis musei- och hembygdsförening.