Artikel

Smed

I serien om gamla hantverk presenteras här smedens arbete. I dag är det möjligt att utbilda sig till smed vid Axxell, Karis både som ung och som vuxen. Se också artikeln om kolframställning, eftersom en förutsättning att kunna fungera som smed är att man har tillgång till kol i sin ässja. Projektet finansieras via bidrag från Svenska kulturfonden.Läs mera »
Göran Fagerstedt
26.12.2017 kl. 10:48

Framställning av kol

Föreningen har ett projekt där vi presenterar gamla hantverk. Denna artikel handlar om framställning av kol förr och i vår tid. Projektet finansieras via bidrag från Svenska kulturfonden.Läs mera »
Göran Fagerstedt
26.12.2017 kl. 10:17

Gärdsgård

År 2010 förnyades gärdsgården under ledning av Hans Dahlberg. Här finns en länk till en presentation av arbetet.

Pärthyvling

Nils Rosenqvist vidtalades för att hyvla pärtor till taket på bodan vid Antkärrgården. Hans hyvel har en tändkulemotor från ett tröskverk som anpassats till att dra pärthyveln. Han har haft den i bruk sedan 1995. Den används främst i demonstrationssyfte för att visa på hur pärtor tillverkats, men kan också användas för produktion. Det största enskilda arbeta Nils har utfört med hyveln var att tillverka pärtorna för Antkärrbodans tak.

 

Här är en länk till mer information: Pärthyvling

Pärtläggning

Bodans pärttak förnyades hösten 2015. Här finns en länk till en presentation av arbetet i en artikel som publicerats i tidskriften Nyländsk hembygd.

bodan   

Kransågning

En beskrivning av den demostration av kransågning som gjordes vid Gillesgården i Pojo sommaren 2016. Länken finns här!