INSTRUKTIONER

För att se den digitala katalog som delas på Karis hembygds-förenings hemsida, vänligen följ följande steg.

Till höger om denna text, eller nedanför (om du är på en telefon eller surfplatta), tryck på den blåa knappen som heter "alla".

Om man inte vill se alla bilder så kan man även välja mellan de olika alternativen som finns tillgängliga.

När man har öppnat den digitala katalogen, så ser man en lista med alla objekt som är publicerade på KATALOGEN - Karis hembygdsförening rf. Via fliken Galleri får man fram alla bilder, med en kort beskrivning.

Vill man inte se listan, så kan man senare trycka på knappen fotografi eller bild för att se enskilda bilder.

Intresserar man sig för och vill veta mera om någon enskild bild, så kan man trycka på bilden för att få mer information om föremålet.

För att stänga rutan som öppnades som har mer information om ett enskilt objekt, så trycker man på "X" i övre högra hörnet, som finns i den blåa bannern.

För ytterligare information om objekten, invändningar, tilläggsinformation etc. vänligen kontakta Karis hembygdsförening.

156 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Avbildar taktegel och bräder som hämtats till Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1.10.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Avbildar taktegel och bräder samt tegelstenar som hämtats till Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.22.9.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Avbildar taktegel och bräder samt stockar som hämtats till Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1.10.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Avbildar tegelstenar som hämtats till Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1.10.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Avbildar varierat råmaterial som hämtats till Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1.10.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Avbildar stockar och plankor som hämtats till Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.15.10.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, pålning Avbildar de första betongpålarna som rests i Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.21.10.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, pålning Avbildar de första betongpålarna som rests för Antkärrhusets bygge i Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.22.10.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, pålning Avbildar påbörjad pålning på Antkärrhuset i Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.22.10.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, spisgrund Spisgrunden under arbete.1.11.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, spisgrund Formen till grunden för en av spisarna.6.11.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Avbildar ett flertal stockar som hämtats till Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.11.11.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, stockar Avbildar skarvning av Antkärrhusets äldre stockar i samband med dess ombygge i samband med uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.11.11.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, grundarbeten Avbildar fuktisolering undertill i samband med Antkärrhusets ombygge i Strandparken i samband med uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.23.11.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, grävningsarbeten Avbildar avloppsgrävning i samband med Antkärrhusets ombygge i Strandparken.23.11.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, stockar Bilden avbildar några av de stockar som skarvats för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet i Strandparken.30.11.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, grunden Fotografiet avbildar grunden till Karis hembygdsförening rf:s lokalitet i Strandparken.23.11.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, stockar Fotografiet avbildar några av de stockar som installerats i Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.30.11.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, stockar Bilden avbildar det understa lagret av stockar som installerats i Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.7.12.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, stockar Avbildar de första tre lagren av stockar som installerats i Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1.12.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, stockar Avbildar de första tre (eller två?) lagren av stockar som installerats i samband med husets ombygge i Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1.12.1993
Antkärrhusets återuppbyggnad, ytterdörren Avbildar restaurering av ytterdörren i samband med uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.16.2.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, fönster- och dörrkarmar Avbildar restaureringen av Antkärrhusets fönster- och dörrkarmar som installerats till Karis hembygdsförening rf:s lokalitet i Strandparken.16.2.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, fönster- och dörrkarmar Avbildar restaureringen av Antkärrhusets fönster- och dörrkarmar som installerats till Karis hembygdsförening rf:s lokalitet i Strandparken.16.2.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, fönster- och dörrkarmar Avbildar restaureringen av Antkärrhusets fönster- och dörrkarmar som installerats till Karis hembygdsförening rf:s lokalitet i Strandparken.16.2.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, fasad Avbildar fasaden med stockväggar under uppbyggnadsskedet av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.16.2.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, fasad Avbildar stockstommen till husfasaden i Strandparken under uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.16.2.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, takarbeten Avbildar husfasaden och takarbeten i Strandparken under uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.21.4.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, fasad Avbildar husfasaden under konstruktion vid uppbyggnadsskedet av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.25.4.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Avbildar putsade tegel för det nya husets spisar och tak som hämtats till Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.25.4.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, talkoarbete Avbildar flera medlemmar av Karis Rotaryklubb som deltog på talko i Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.4.5.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, talkoarbete Avbildar flera medlemmar av Karis Rotaryklubb som deltog på Antkärrhusets byggnadstalko i Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.4.5.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, talkoarbte Avbildar några talkoarbetare, vilka deltog på Antkärrhusets byggnadstalko i Strandparken.4.5.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, talkoarbete Avbildar Karis Rotaryklubbs medlemmar, vilka deltog på Antkärrhusets byggnadstalko i Strandparken för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.4.5.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, talkoarbete Avbildar bl.a. Karis hembygdsförenings medlem Gösta Svahnström putsande tegel under Antkärrhusets byggnadstalko i Strandparken. Bilden berättar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.4.5.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, köket Avbildar köksinteriör (taket) i det återuppförda Antkärrhuset i Strandparken som fungerar som Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.25.4.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, köket Avbildar köksinteriör (taket) i det återuppförda Antkärrhuset i Strandparken som fungerar som Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.25.4.1994
Forneldarnas natt 1994 Fornelden tändes av kommunalrådet Lars Nyberg 28.8 1994.28.8.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Avbildar sågade plankor och bräder för ombyggnadsarbetet i Strandparken. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.9.9.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, stenfoten Avbildar en av vädringsluckorna och den murade stenfoten i det ombyggda Antkärrshuset i Strandparken. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.12.9.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, stenfoten Avbildar en av vädringsluckorna och den murade stenfoten i det ombyggda Antkärrshuset i Strandparken. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.12.9.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, talkoarbete Baracken körd till Strandparken. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.10.10.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, fasaden Avbildar en tidig uppsättning av Antkärrshuset. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.17.11.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Avbildar tegelstenar som hämtats till Strandparken och rengjorts för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.12.9.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Avbildar tegelstenar som hämtats till Strandparken och rengjorts för uppbyggnad av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.12.9.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, spismurning Avbildar början på spismurningen i det ombyggda Antkärrshuset i Strandparken. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, spismurning Avbildar början på spismurningen i det ombyggda Antkärrshuset i Strandparken. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.25.9.1995
Forneldarnas natt 26.8.1995 Forneldarnas natt 26.8 1995. Hagar Johnsson, Gunnel Sirola och Hilding Nordström.26.8.1995
Karis Trädgårdsförenings höstmarknad 17.9.1995 Fiskförsäljning i Karis brandkårshus / Brankis 17.9.1995.17.9.1995
Karis Trädgårdsförenings höstmarknad 17.9.1995 Fiskförsäljning i Karis brandkårshus / Brankis 17.9.1995.17.9.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, spismurning Spisgrunden klar. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.25.9.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Avbildar lindrev för husets väggisolering i Strandparken. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.25.9.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Avbildar nya, behandlade/sågade bräder och putsade tegelstenar. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, talkoarbete Avbildar taktegel som blivit rengjorda. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1995
Gågatan torgförsäljning 1995 Kryddfiskförsäljning på gågatan 10.10.1995.10.10.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, talko Avbildar putsning av taktegel. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.10.10.1994
Antkärrhusets återuppbyggnad, tak Avbildar takteglens ribbor som installerats (på taket). Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.31.10.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, spismurning Avbildar murning av bakugnen. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.31.10.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, golv Avbildar balkgjutformen i Antkärrhuset. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.31.10.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, golv Avbildar balkgjutformen i det ombyggda huset i Strandparken. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.13.11.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, tak Husets äldre takbjälkar förstärks. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.13.11.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, tak Avbildar husets äldre takstolar. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.13.11.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Gamla tegelstenarna för brandmuren i bagarstugan. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.31.10.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, spismurning Bttnet för bakugn och skorsten (rödtegel). Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.13.11.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, talkoarbete Kutterspån sättes på bagarstugans tak som isolering. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, fasad Avbildar de nya skorstenarna samt diverse byggnadsställningar. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.13.11.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, fasad Antkärrhusets fasad mot nordväst under hösten år 1995. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, fasad Antkärrhusets fasad mot nordost under hösten år 1995. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, pelare Ny pelargrund på grund av lerbotten. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.15.11.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, tak Takbräden i bagarstugan. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, besök Gymnasieelever besöker och beser renoveringen. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, tak Kökets innertak. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1995
Antkärrhusets återuppbyggnad, spismurning Bakugnen nästan färdig. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1995-1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, spismurning Bakugnen är klar. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, tak Kökets innertak halvfärdigt. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, byggnadsmaterial Limbalkarna har lyfts in. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.9.1.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, tak Det brutna taket insatt. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.9.1.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, spismurning Grunden murad till tegelkakelugnen. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.9.1.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, spismurning Eld i nya kakelugnen. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, spismurning Avbildar eldande i det ombyggda husets nya kakelugn i Strandparken, Karis (Parkgatan 24). Två okända arbetare på bild. Foto 2 av 21996
Antkärrhusets återuppbyggnad, spismurning Eld i spis, bakugn. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, möte Arbetsgruppen Åke Baarman, Kaj Waldén, Hagar Johnsson, Berit Björklund och Regina Kalenius och murarna.1.2.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, möte Arbetsgruppen Åke Baarman, Kaj Waldén, Hagar Johnsson, Berit Björklund och Regina Kalenius och murarna. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1.2.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, golv Avbildar snickrande av golvunderlag. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.12.3.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, golv Limbalkar och tvärbalkar sätts på plats. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.12.3.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, golv Limbalkar och tvärbalkar sätts på plats. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.12.3.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, golv Golvbalkar inlagda i Antkärrhuset. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.12.3.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, fasad Öppna dörrars dag 9.5 1996. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.9.5.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, fasad Takläggning på Antkärrkuset. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.9.5.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, fasad Informationstavla vid Antkärrgården. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, fasad Antkärrhusets yttertak lagt. husets fasad sett från väster. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, fasad Antkärrhusets yttertak lagt. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, fasad Vy från Antkärrhusets baksida, sedd från väster. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, fasad Vy över Antkärrhusets baksida, sedd från söder. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, interiör Interiör från köket. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, interiör Interiör från bagarstugan. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, arbetare Kafferast maj 1996. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, tak Takbjälkar i Antkärrhusets kök. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996
Antkärrhusets återuppbyggnad, golv Vatten och avlopp installerat. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996
Antkärrgårdens återuppbyggnad, interiör Kakelugnen i lilla rummet. Bilden handlar om uppbyggnaden av Karis hembygdsförening rf:s lokalitet.1996