Antkärrgården

Antkärrgården i Strandparken i Karis fungerar som föreningshus för Karis hembygdsförening rf. 

Det går igen att hyra huset för olika evenemang från och med den 1 mars 2017.
Bokningar sker via telefon 044 098 7226.
Antkärrgården hittas bäst om man söker upp korsningen av Bulevarden och Parkgatan i Karis.

Bilder efter restaureringen 2015.

 

Storstugan                                                                  Nyberg-rummet
 

Bilderna visar Antkärrhuset före flyttningen till Strandparken i Karis.

Foton ur föreningens arkiv  (foto: Ulf Nylund, 1973)

Antkärrhusets historia kan du läsa om här!