Antkärrgården

Antkärrgården i Strandparken i Karis fungerar som föreningshus för Karis hembygdsförening rf. 

Det går att hyra huset för olika evenemang. Bokningar sker via telefon 044 098 7226.
Antkärrgården hittas bäst om man söker upp korsningen av Bulevarden och Parkgatan i Karis. I närheten finns gångbron över Svartån.

Bilder efter restaureringen 2015.

 

Storstugan                                                                  Nyberg-rummet
 

Bilderna visar Antkärrhuset före flyttningen till Strandparken i Karis.

Foton ur föreningens arkiv  (foto: Ulf Nylund, 1973)

Antkärrhusets historia kan du läsa om här!