Antkärrgården

Huset restaurerades år 2015. Restauratorartesan Gunnel Lindberg har publicerat en rapport över de åtgärder som vidtogs då. Rapporten publiceras i två delar, för att det skall vara lättare att läsa den. Rapporten finns också tillgänglig  på Antkärrgården i utskrivet format.

Antkärr restaureringsrapport

Bilddokumentation av restaureringen

Bilder från 1998 och 2018

 

Antkärrgården i Strandparken i Karis fungerar som föreningshus för Karis hembygdsförening rf. Adressen är Parkgatan 24, Karis. I närheten finns gångbron över Svartån.

Lars Nyberg rummet på de två första bilderna och Storstugan (köket ) på den tredje.

Antkärrhuset före flyttningen till Strandparken i Karis.

Foton ur föreningens arkiv  (foto: Ulf Nylund, 1973)

Antkärrhusets historia kan du läsa om här!