STYRELSEN 2024                  

 Ordförande
 Göran Fagerstedt
 Borgmästarsgatan 36
 10320 KARIS
 Tel. +358 44 523 1215
 goran.fagerstedt(a)gmail.com
  (a)=@
Viceordförande
Seija Gustafsson 
Sekreterare
Andrea Blomberg-Allén
Kassör
Göran Fagerstedt
Styrelsemedlemmar
Tommy Björklund
Tanja Halttunern
Gun Julin
Gunilla Nummi

Kontaktuppgifter
Antkärrgården
Telefon: 044 0987226 
e-post: karis.hembygdsforening(a)gmail.com
 (a) = @

 Medlemsansökan
 Om du inte är medlem, men är intresserad,
 tag då kontakt!
Länk till medlemsblanketten!