Verksamhet

Medlemsbrev-1 2020

Information

Föreningen har en egen
sida på  Facebook.

@Antkarr

___________________

Karis stads vapen

Skapat av arkitekt
Hilding Ekelund

Karis landskommuns
vapen

Skapat av konstnären
Gunnar Forsström

 

 

ARKEOLOGI

Vi siktar på att eventuellt kunna genomföra den arkologiska utgrävningen i Malmkulla under veckoslutet 1-2 augusti 2020 under förutsättning att pandemisituationen är sådan att grävningen kan genomföras på ett för deltagarna säkert sätt.

  
 

Programmet under våren - tyvärr inhiberat!!

Vårmötet 2020

Det stadgeenliga vårmötet ordnades som e-möte. Medlemmarna tog del av möteshandlingar antingen per e-post eller brev. Måndagen den 30 mars 2020, kl. 18.30 - 19.00 hölls det formella mötet på Antkärrgården. 14 medlemmar godkände förfarandet och gjorde att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Fem medlemmar deltog den 30.3. på Antkärrgården.Protokollet från mötet skrevs och undertecknades. Protkolljusterarna justerade protokollet.

Antkärrgården

Antkärrgården passar bra för tillställningar av olika slag: dop, kalas, konfirmationer, studentfester, minnesstuder, möten, föredrag mm. sedan när vi kan öppna igen!

Priserna år 2020 är 80 € för köket (storstugan) och 140 € för två rum.
Ring 044 098 7226 eller skriv mail: karis(a)hembygd.fi om du är intresserad.
(a) = @

 

                          

Antkärrgården:
Strandparken
10300 KARIS
(Gården finns där Bulevarden
och Parkgatan möts)
Telefonnummer:  044 098 7226

Styrelsen:
Styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter hittar du om du
öppnar sidan Styrelse.

E-post: karis(a)hembygd.fi
         (a)=@