Information

Infobrev 1 2023

Föreningens
sida på Facebook.
@Antkarr

sida på Instagram
@karishembygdsforening

Bli medlem:

Här är länk
till medlems-
blanketten!

___________________

Karis stads vapen

Skapat av arkitekt
Hilding Ekelund

Karis landskommuns
vapen

Skapat av konstnären
Gunnar Forsström

 

 

Röster från förr 7.2, kl. 14.00

I serien Röster från förr är temat den 7 februari 2023,kl. 14, Jordbrukarnas mjölkcentral i Karis.*
Vi lyssnar på en bandad diskussion från 8.2.1993,
som leddes av dåvarande ordförande Lars Back.
Efteråt diskuterar vi kring minnen och ser påfotografier,
som berättar om hur stadsbildenförändrats. Har du
minnen från JMC, som du vill berätta om?

Bilder, föremål mm som anknyter till temat är välkomna!
Kaffe/te/husets saft + bröd ingår i avgiften på 10 €. Välkomna!


Gamla föremål berättar 21.2, kl. 14

Tisdagen den 21 februari kl.14 är temat Krigsminnen.
Vi tar del av föremål tillverkade vid fronten, vad kan
de berätta? Tidigare donationer till föreningen lyfts
fram och deltagarna uppmanas att ta med egna
föremål. Samarbete med digitaliseringsprojektet.
Serien fortsätter med annat tema om intresse finns.
Kaffe/te/husets saft + bröd ingår i avgiften på 10 €.
Välkomna!

Schablonmålning 17 - 18.3.

Fredag-lördag 17 - 18 mars 2023 ordnas en kortkurs i schablonmålning under ledning av restaureringsmästaren Maria Meller (Mias måleri). Under fredagkväll bekantar vi oss med vad schablonmålning äroch utrustning som behövs, lördagen ägnas åtpraktiskt arbete.
Vi återkommer med meradetaljerad information senare.
Begränsat antal deltagare. Tag gäran kontakt om du är intresserad!

Kontaktuppgifter här nedan!

Antkärrgården

Adress: Parkgatan 24, 10300 Karis.
Ring 044 098 7226 eller skriv mail: karis.hembygdsforening(a)gmail.com om du är intresserad av att veta mer om gården och verksamheten.
(a) = @

  

 


 

 

 

Våra sponsorer: