Information

Medlemsbrev-1 2021

Medlemsbrev-2 2021

Utgrävningsrapport 2019
Malmkulla

Föreningen har en egen
sida på  Facebook.

@Antkarr

___________________

Karis stads vapen

Skapat av arkitekt
Hilding Ekelund

Karis landskommuns
vapen

Skapat av konstnären
Gunnar Forsström

 

 

Verksamhet

Höstmötet 2020 hålls måndagen den 8 mars 2021
kl. 18.00 på Antkärrgården.

Kallelse har skickats till alla medlemmar
antingen per post eller e-post.
Inbjudan till deltagande i TEAMS-möte har skickats till de medlemmar som har angett en e-postadress.

Ordinarie vårmöte hålls måndagen
den 12 april 2021 kl. 18.00 på Antkärrgården.

Handlingarna sänds i god tid före mötet. Möjlighet att delta per post, elektroniskt eller fysisk närvaro erbjuds.

Den 22 april ordnas en byavandring i Kila by kl. 18.00 med start vid korsningen av Kilavägen och Blåbärsgatan. Som guide fungerar Göran Fagerstedt.

28-30 maj blir det arkeologisk utgrävning i Kroggård. Anmälningar till den tas emot från den 12 april. Närmare uppgifter ger Göran Fagerstedt, per epost goran.fagerstedt@gmail.com eller tel. 04 5231215.

Med hänvisning till gällande restriktioner i Raseborg håller vi Antkärrgården stäng tillsvidare. Verksamheten återupptas när det blir möjligt.

Antkärrgården

Antkärrgården passar bra för tillställningar av olika slag: dop, kalas, konfirmationer, studentfester, minnesstuder, möten, föredrag mm.

Priserna år 2021 är 90 € för köket (storstugan) och 140 € för två rum.
Ring 044 098 7226 eller skriv mail: karis(a)hembygd.fi om du är intresserad.
(a) = @

                        

Antkärrgården:
Strandparken
10300 KARIS
(Gården finns där Bulevarden
och Parkgatan möts)
Telefonnummer:  044 098 7226

Styrelsen:
Styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter hittar du om du
öppnar sidan Styrelse.

E-post: karis(a)hembygd.fi
         (a)=@