Information

Medlemsbrev-3 2021

Medlemsbrev-4 2021

Utgrävningsrapport 2020
Malmkulla

Föreningen har en egen
sida på  Facebook.

@Antkarr

Bli medlem:

Här är länk
till medlems-
blanketten!

___________________

Karis stads vapen

Skapat av arkitekt
Hilding Ekelund

Karis landskommuns
vapen

Skapat av konstnären
Gunnar Forsström

 

 

  
Max Forsman överlämnar skomakarlådan
till Öjvind Björkman från Nagu hembygdsförening.


Antkärrgården

Antkärrgården har nu fått en gatuadress enligt Raseborgs stads adresskarta: Parkgatan 24, 10300 Karis.

Ring 044 098 7226 eller skriv mail: karis.hembygdsforening(a)gmail.com om du är intresserad av att veta mer om gården och verksamheten..
(a) = @
 

                        

Antkärrgården:
Parkgatan 24
10300 KARIS

Telefonnummer:  044 098 7226

Styrelsen:
Styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter hittar du om du
öppnar sidan Styrelse.

E-post:
karis.hembygdsforening(a)gmail.com
         (a)=@