STYRELSEN 2022                   

 

 Ordförande
 Göran Fagerstedt
 Borgmästarsgatan 36
 10320 KARIS
 Tel. 044 523 1215
 goran.fagerstedt(a)gmail.com
  (a)=@

Viceordförande
Max Forsman

Sekreterare
Andrea Blomberg-Allén

Kassör
Göran Fagerstedt

Styrelsemedlemmar
Tommy Björklund
Christer Finne
Gunilla Nummi
Ann-Christin Åstén

Kontaktuppgifter

Antkärrgården
Telefon,
kontakt tel. 044 0987226

 Föreningens e-post: 
 karis.hembygdsforening(a)gmail.com
 (a) = @

 Medlemsansökan
 Om du inte är medlem, men är intresserad,
 tag då kontakt!

Länk till medlemsblanketten!