Restaurering av gammal vävstol

02.09.2022 kl. 19:45
Vävstolen har antagligen donerats till Karis musei- och hembygdsförening i början av 2000-talet och placerats i förrådet i paviljongen i Strandparken. Den har fått nummer 101 i inventarieförteckningen, men inga uppgifter om dess historia antecknade. De personer som tog emot den är borta.

Den kan vara tillverkad av någon bysnickare för kanske 200 år sedan. Den kräver en golvyta på ca 150 cm x 150 cm. Tydliga spår visar att den har använts redan innan den målades med kromoxidgrön färg. Färglagret är slitet och på många ställen finns endast fragment kvar.

Gunnel LIndberg