Artikel

Restaurering av gammal vävstol

Vävstolen har antagligen donerats till Karis musei- och hembygdsförening i början av 2000-talet och placerats i förrådet i paviljongen i Strandparken. Den har fått nummer 101 i inventarieförteckningen, men inga uppgifter om dess historia antecknade. De personer som tog emot den är borta. Den kan vara tillverkad av någon bysnickare för kanske 200 år sedan. Den kräver en golvyta på ca 150 cm x 150 cm. Tydliga spår visar att den har använts redan innan den målades med kromoxidgrön färg. Färglagret är slitet och på många ställen finns endast fragment kvar. Läs mera »
Gunnel LIndberg
02.09.2022 kl. 19:45

De gamla hantverken - John Seymour 1984

Vi presenterar här en del av inledningen till boken ”De gamla hantverken” (The forgotten Arts 1984) av experten på självhushållning, John Seymour (1914 - 2004) "Praktiskt taget alla föremål vi använder idag är lätta att tillverka av oljebaserad plast i en stor fabrik, av maskinskötare vilkas främsta egenskap är förmågan att uthärda en intensiv leda. Också de ersätts snabbt av robotar, som enligt uppgift inte alls blir uttråkade." Läs mera »
John Seymour
30.08.2021 kl. 11:39

Smed

I serien om gamla hantverk presenteras här smedens arbete. I dag är det möjligt att utbilda sig till smed vid Axxell, Karis både som ung och som vuxen. Se också artikeln om kolframställning, eftersom en förutsättning att kunna fungera som smed är att man har tillgång till kol i sin ässja. Projektet finansieras via bidrag från Svenska kulturfonden.Läs mera »
Göran Fagerstedt
26.12.2017 kl. 10:48

Framställning av kol

Föreningen har ett projekt där vi presenterar gamla hantverk. Denna artikel handlar om framställning av kol förr och i vår tid. Projektet finansieras via bidrag från Svenska kulturfonden.Läs mera »
Göran Fagerstedt
26.12.2017 kl. 10:17

Gärdsgård

År 2010 förnyades gärdsgården under ledning av Hans Dahlberg. Här finns en länk till en presentation av arbetet.

Pärthyvling

Nils Rosenqvist vidtalades för att hyvla pärtor till taket på bodan vid Antkärrgården. Hans hyvel har en tändkulemotor från ett tröskverk som anpassats till att dra pärthyveln. Han har haft den i bruk sedan 1995. Den används främst i demonstrationssyfte för att visa på hur pärtor tillverkats, men kan också användas för produktion. Det största enskilda arbeta Nils har utfört med hyveln var att tillverka pärtorna för Antkärrbodans tak.

 

Här är en länk till mer information: Pärthyvling

Pärtläggning

Bodans pärttak förnyades hösten 2015. Här finns en länk till en presentation av arbetet i en artikel som publicerats i tidskriften Nyländsk hembygd.

bodan   

Kransågning

En beskrivning av den demostration av kransågning som gjordes vid Gillesgården i Pojo sommaren 2016. Länken finns här!